Zwrot kosztów za modernizację gospodarstwa
Gospodarstwo rolne może otrzymać pomoc w postaci refundacji nawet do 75% kosztów modernizacji gospodarstwa. Jedno gospodarstwo rolne może otrzymać pomoc do 76’800 euro (czyli około 300’000 złotych), a minimalna refundacja wynosi powyżej 20’000 złotych.

Powyższe ograniczenia nie dotyczą przypadku gdy wyposażamy gospodarstwo rolne w urządzenia do gromadzenia nawozu naturalnego i dostosowanie gospodarstwa do norm UE. Przechodząc do konkretów refundacja na modernizowane gospodarstwo rolne wyniesie czterdzieści procent inwestycji, która kwalifikuje się do objęcia pomocą, pięćdziesiąt procent kosztu takiej inwestycji w górach, obszarach o utrudnionych warunkach prowadzenia gospodarstwa, terenach, które obejmuje Natura 2000 i obszarach, na których gospodarstwa rolne mają narzucone ograniczenie związane z Ramową Dyrektywą Wodną.

Sześćdziesiąt procent refundacji otrzyma gospodarstwo rolne, które dokonało kwalifikującej się inwestycji, a jest prowadzone przez osobę przed 40 rokiem życia, w górach, obszarach o utrudnionym gospodarowaniu, na terenie Natura 2000 i wrażających RDW. Aż siedemdziesiąt pięć procent refundacji poniesionych kosztów inwestycji związanej z wdrożeniem Dyrektywy Azotanowej w przypadku umów zawartych przez gospodarstwo rolne do końca kwietnia dwa tysiące ósmego roku.
Jeśli inwestycje prowadzi więcej niż jedno gospodarstwo rolne, a inwestycja polega na kupnie maszyn rolniczych i urządzeń w ramach współwłasności, poziom refundacji dla uczestniczących w inwestycji gospodarstw rolnych może być wyższy o dziesięć punktów w porównaniu do wyżej wymienionych.
Jesteś na:   Wiadomości