Rodzinne gospodarstwo rolne
Wieloletnia tradycja rodzinnego gospodarstwa rolnego dorównuje gospodarstwu domowemu. Prowadząc gospodarstwo rolne rodzinne stanowiącego własność konkretnej rodziny, posiadającej własne środki produkcji, grunty rolne, angażujemy w gospodarstwo rolne również pracę własną oraz członków rodziny.

Gospodarstwo rolne oparte na pracy obcych wynajętych osób nadaje gospodarstwu cechy przedsiębiorstwa. Z reguły gospodarstwo rolne rodzinne prowadzi samodzielną działalność gospodarczą, podejmując ryzyko na własny koszt.

Aby sprawnie działało gospodarstwo musi stosować się do zasad racjonalnego gospodarowania, prowadzić najbardziej dochodowe uprawy i sposoby upraw. Podobnie do gospodarstw domowych gospodarstwa rolne rodzinne wykazują się małą dynamiką rozwoju.
Jesteś na:   Wiadomości