Definicja nabycia gospodarstwa rolnego
Szerszej analizy wymaga pojęcie nabywam gospodarstwo rolne na gruncie art. 554 k.c. Definicja pojęcia nabycie gospodarstwa rolnego wpływa na zastosowanie instytucji ustawowe przystąpienie do długu (art. 554 k.c. - d. art. 526 k.c.). Specjaliści spierają się czy kupujący może nabyć gospodarstwo rolne w drodze jednej czynności prawnej (według definicji: przedsiębiorstwo –
art. 551 k.c. i gospodarstwo rolne – 553 k.c.).

Różnica wynika z faktu, że przedsiębiorstwo jest przedmiotem prawa i może być przedmiotem czynności prawnej (według art. 552 k.c.), a gospodarstwo rolne w całości nie może być przedmiotem prawa ponieważ gospodarstwo rolne nie jest przedmiotem prawa. W przypadku gospodarstwa rolnego ustawodawcy nie zamieścili analogii art. 552 k.c.

Gospodarstwo rolne można nabyć zawierając umowę sprzedaży, darowizny (zazwyczaj kiedy chodzi o małe gospodarstwo rolne), w drodze zamiany lub wnosząc gospodarstwo rolne lub część gospodarstwa rolnego aportem. Chcąc wnieść gospodarstwo rolne aportem jako wkład do spółki trzeba wziąć pod uwagę czy gospodarstwo może być aportem oraz czy aport to forma zbycia gospodarstwa zgodnie z artykułem 526 kodeksu cywilnego. Aby prawo majątkowe miało charakter raportu musi być zbywalne, mieć możliwą do określenia wartość majątkową, zdolność bilansową oraz musi być przydatne dla spółki, do której wnoszony jest aport.

Gospodarstwo rolne może być wniesione do spółki prawa handlowego jako aport, jednak wniesienie będzie zależne od przypadku konkretnego gospodarstwa rolnego. Jeśli mamy do czynienia z wniesieniem w aporcie gospodarstwa według artykułu 526 k.c. jest to jednoznaczne z jego zbyciem. Natomiast jeśli wnosimy aportem prawo obligacyjne do gospodarstwa nie jest to już zbyciem. Spółka i zbywca odpowiadają za zobowiązania zaciągnięte przez gospodarstwo rolne tylko w przypadku, gdy przedmiot aportu stanowi prawo własności danego gospodarstwa. Bez wątpienia, aby nastąpiło zbycie gospodarstwa musi nastąpić przekazanie aportem całości aktywów gospodarstwa rolnego i jego majątkiem.Jesteś na:   Wiadomości