Gospodarstwo rolne chce zielonego wzrostu
W reakcji na propozycję zielonego ograniczenia przez gospodarstwo rolne rekomendowaną przez Komisję Europejską, komitety zrzeszające gospodarstwa rolne nawołują o wsparcie zielonego wzrostu. Czyli zwiększenia pomocy, którą otrzymuje gospodarstwo na podniesienie opłacalności i produktywności w gospodarstwie połączonej z ochroną środowiska. Polityka zielonego wzrostu, z której ma korzystać gospodarstwo rolne jest koniecznością w obliczu wzrostu ludności i zmianą klimatu.

Gospodarstwo rolne musi być dostosowane i zmodernizowane, aby mogło reagować na nowe wyzwania. Dla przykładu wprowadzanie przymusowego odłogowania ziemi przez gospodarstwo jest nielogiczne w przypadku wzrostu zapotrzebowania na żywność, gdy grożą nam susze i powodzie. Gospodarstwo rolne zapewnia miejsca pracy dla czterdziestu milionów rolników w Unii Europejskiej, europejskie gospodarstwo rolne zapewnia wysokiej jakości żywność dla 500 milionów obywateli UE. Właśnie dlatego należy dotrzymać dopłaty bezpośrednie, tym bardziej, że rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne zarabiają przeciętnie 50 procent mniej niż statystyczny pracownik.

Gospodarstwo powinno mieć możliwość uzyskania większych dochodów jako uczestnik rynku, dlatego rekomendacje KE nie powinny nakładać na statystyczne gospodarstwo rolne jedynie większych obciążeń finansowych. Gospodarstwo rolne może zwiększyć swoją pozycję na rynku uczestnicząc w organizacjach producenckich. Dochodowe gospodarstwo to przyśpieszenie rozwoju obszarów wiejskich.
Jesteś na:   Wiadomości