Otrzymałeś w spadku gospodarstwo rolne?
Jeśli otrzymałeś w spadku gospodarstwo rolne jest one wolne od podatku od spadków i darowizn, jednak niektóre urządzenia i budynki, które posiada gospodarstwo nie podlegają powyższemu zwolnieniu.

Osoby, które otrzymały w spadku gospodarstwo rolne nie mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku jeśli nabyły w spadku własność lub prawo użytkowania wieczystego budynki mieszkalne, budynki chowu i wylęgu drobiu lub specjalistyczne hodowle zwierząt z urządzeniami i stadem, również w przypadku urządzeń do prowadzonych przez gospodarstwo rolne upraw specjalistycznych, takich jak szklarnie, pieczarkarnie, chłodnie, czy też przechowalnie owoców produkowanych przez gospodarstwo nie skorzystasz ze zwolnienia z podatku.

Jesteś na:   Wiadomości