Więcej chętnych na gospodarstwo w lubuskim
Rośnie ilość osób, które chcą kupić gospodarstwo w województwie lubuskim, jak donosi Oddział Terenowy ANR w Gorzowie Wielkopolskim od początku roku przekazano do Skarbu Państwa kwotę 130’000 zł. Chętnych na gospodarstwo nie brakuje, od początku roku sprzedano 11,1 tysiąca hektarów i zawarto 1,3 tysiąca aktów notarialnych. Rośnie również liczba osób, które chcą dzierżawić gospodarstwo rolne, w tym okresie zawarto umowy dzierżawy na prawie 2 tysiące hektarów.

Wśród kupujących gospodarstwo wzrosło zainteresowanie o 14 procent w porównaniu do 2010 roku, większość nabywców to dotychczasowo dzierżawiący gospodarstwo rolne, którzy korzystają z prawa pierwszeństwa zakupu. Zauważalny jest również spadek zainteresowania gruntami nie rolnymi, w tym czasie do samorządów przekazano około 60 hektarów. Na obecną chwilę w zasobach ANR w województwie lubuskim pozostało około 155 tysięcy hektarów.

Jesteś na:   Wiadomości