Większe gospodarstwo to lepsza struktura
Spis rolny, który objął badaniem statystyczne gospodarstwo wykazał, że zmniejszyła się ilość gospodarstw w Polsce, a statystyczne gospodarstwo ma lepszą strukturę. Spis uwzględnia każde małe gospodarstwo, po podliczeniu okazało się, że jest ich mniej o 25% w porównaniu do roku 2002, gospodarstwo powyżej 50 ha (wzrost o 34%), średnie gospodarstwo w Polsce zwiększyło się z 5,76 hektara do 6,80 hektara.
Według Marka Sawickiego wiele gospodarstw wypadło ze wsi, biorąc pod uwagę gospodarstwo 1-5 hektara (spadek liczby gospodarstw o 200 tysięcy, natomiast poprawie uległa struktura gospodarstwa rolnego. Zmiany dokonują się w trybie zmiany pokoleń w okresach 20-25 lat. Okres dekoniunktury spowalnia proces przekwalifikowania się rolników prowadzących gospodarstwo rolne do wykonywania innych zawodów.

GUS poinformował, że gospodarstwo jako miejsce pracy skupia 2,3 miliony osób, z czego dla 1,95 miliona gospodarstwo to jedyne miejsce zatrudnienia. Z każdym rokiem liczba osób pracujących w rolnictwie maleje, jest to efekt malejącej liczby gospodarstw. Również profesor Walenty Poczta z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu potwierdza, że liczba prowadzących gospodarstwo do 30 hektarów zmalała, wynika to z faktu, że dochód przynosi dopiero gospodarstwo o powierzchni powyżej 30 ha, przynoszące dochód na poziomie około 19’200 euro. Gospodarstwo z punktu widzenia statystycznego przeżywa stagnację zatrudnienia, która przekłada się na niską wydajność pracy i na niskie dochody osiągane przez gospodarstwo, a co za tym idzie niski stopień inwestycji wdrażanych przez gospodarstwo.

Brak miejsc pracy zmusza osoby prowadzące niedochodowe gospodarstwo do pozostawania w rolnictwie, co spowalnia zmiany strukturalne. Według ostatnich badań o 1,3 miliona spadła ilość użytków rolnych, czyli ziemi przeznaczanej pod uprawy. Na cele rolne prowadzący gospodarstwo przeznaczają 15,5 miliona hektarów. Najbardziej efektywne statystycznie jest duże gospodarstwo. Zmiany na wsi dotyczą również spadku w zasiewach zbóż i sadzeniu ziemniaków, na korzyść rosnącej uprawy przemysłowej rzepaku i roślin pastewnych. Wysokie dopłaty do hektara, które może otrzymać gospodarstwo ekologiczne spowodowały wzrost liczby sadów.

Wzrasta o cztery procent pogłowie bydła, a gospodarstwo równolegle generuje spadek liczby krów mlecznych. Według Sawickiego kolejny spis rolny badający statystyczne gospodarstwo pokaże kolejne powiększanie powierzchni gospodarstwa i wykaże specjalizację, zwiększy się ilość gospodarstw ekologicznych.

Źródło: Na podstawie artykułu PAP 2011-08-29
Jesteś na:   Wiadomości