Gospodarstwo rolne w liczbach według GUS
Gospodarstwo rolne przekraczające 1000 hektarów (liczba 580), gospodarstwo od 500 – 1000 hektarów (liczba 1050 ). Od lat dziewięćdziesiątych gospodarstwa w Polsce przechodzą zmiany własnościowe, zmienia się również sposób użytkowania gruntów. Przez ostatnie osiem lat statystyczne gospodarstwo się zmniejszyło – wynika to ze Spisu Rolnego w 2010 roku, którym GUS objął każde gospodarstwo rolne w Polsce.

Ogólna powierzchnia gospodarstw rolnych zmalała w ciągu ośmiu lat z 18070 tysięcy hektarów do 1254 tysięcy hektarów, czyli aż o sześć i pół procent. W tym samym czasie o 8 procent zmniejszył się również areał użytków rolnych. Statystyczne gospodarstwo rolne w Polsce ma 7,94 hektara, a statystyczne gospodarstwo rolne o wielkości powyżej hektara ma powierzchnię 10,5 hektara. Gospodarstwo o powierzchni od 7 do 50 hektarów, taką powierzchnię posiada 55 procent gospodarstw indywidualnych. Gospodarstwo o powierzchni od 1-2 hektarów prowadzi 15 procent gospodarstw rolnych w Polsce.
Jesteś na:   Wiadomości