Polskie gospodarstwo rolne zdobyło Baltic Farmers Award
Gospodarstwo rolne z Dolnego Śląska może być dumne, gospodarstwo prowadzone przez Pana Mariana Raka z Kątów Wrocławskich zwyciężyło konkurs „Baltic Farmers Award”, polskie gospodarstwo wyprzedziło kilkuset uczestników, którzy zgłosili do konkursu swoje gospodarstwa z ośmiu państw regionu Bałtyku. Polak został nagrodzony, ponieważ jego gospodarstwo rolne stosuje metody zmniejszające zanieczyszczanie Bałtyku.

Konkurs organizuje WWF i Swedbank dla rolników prowadzacych gospodarstwo zgodnie z zasadami ochrony wód Bałtyku, których gospodarstwo stosuje innowacyjne rozwiązania ograniczające emisję szkodliwych substancji. Ponieważ większość Polaków żyje w zlewni Bałtyku, każde gospodarstwo rolne może mieć wpływ na jego czystość. Gospodarstwo może przyczyniać się w znacznym stopniu do degradacji środowiska ze względu na mnogość stosowanych nawozów, które powodują zanieczyszczenie wód gruntowych w gospodarstwie i dalej trafiają z gospodarstwa do morza. Tak powstają szkodzące ludziom sinice.

Zwycięzca prowadzi gospodarstwo rolne powyżej 100 hektarów, gospodarstwo posiada strefy buforowe z drzew, które są posadzone wzdłuż dróg i cieków wodnych gospodarstwa. Gospodarstwo rolne z takimi buforami zatrzymuje azotany i fosforany na miejscu, dodatkowo gospodarstwo stosuje międzyplony i uprawy bioróżnorodne.
Właściciel gospodarstwa przyznał, że nie takie jak jego gospodarstwo, a największe gospodarstwa przyczyniają się do dużej degradacji środowiska najmocniej.

Zwycięskie gospodarstwo jest prowadzone w sposób zrównoważony stwarzając jednocześnie bezpieczne obszary życia dla dzikiej zwierzyny, gospodarstwo posiada sztuczne stawy, zarośla, czy na przykład budki dla nietoperzy. Gospodarstwo ekologiczne nie zawsze jest rozumiane przez tradycyjnych rolników. Wygrana Pana Mariana Raka jest dowodem, że polskie gospodarstwo może być przykładem dla nas samych.


Źródło: Na podstawie artykułu w Gazecie Wyborczej
Jesteś na:   Wiadomości