Powiększ gospodarstwo rolne kupując ziemię z ANR
Co piąty rolnik chce powiększyć gospodarstwo kupując ziemię z ANR. Większość rolników chce powiększyć gospodarstwo finansując zakup kredytem preferencyjnym.

Jedna trzecia rolników chce powiększyć gospodarstwo rolne do 5 hektarów, a większość chciałaby zwiększyć gospodarstwo o większy areał. Zwiększając gospodarstwo chcą rozliczać się za pomocą kredytu preferencyjnego, drugi sposób na sfinansowanie zakupu przez powiększających gospodarstwo to płatność ratalna.

Według TNS OBOP osoby prowadzące gospodarstwo rolne w większości pozytywnie oceniają działania ANR, a15 procent prowadzących gospodarstwo rolne bardzo dobrze.

Statystyczne gospodarstwo pozyskuje wiedzę o działalności ANR z telewizji, a co czwarte gospodarstwo od sąsiadów i od rodziny lub prasy branżowej i Internetu. W badaniu wzięły udział osoby ze wsi korzystające z ubezpieczenia KRUS i prowadzące gospodarstwo rolne oraz nie prowadzące gospodarstwa rolnego.

Źródło: Na podstawie DI, PAP 2011-11-26 14:50
Jesteś na:   Wiadomości