Zwrot kosztów za modernizację gospodarstwa
Gospodarstwo rolne może otrzymać pomoc w postaci refundacji nawet do 75% kosztów modernizacji gospodarstwa. Jedno gospodarstwo rolne może otrzymać pomoc do...
Zmodernizuj swoje gospodarstwo rolne
Modernizacja gospodarstw rolnych to program mający na celu zwiększenie efektywności gospodarstwa rolnego poprzez wprowadzenie nowych technologii produkcji, z...
Rodzinne gospodarstwo rolne
Wieloletnia tradycja rodzinnego gospodarstwa rolnego dorównuje gospodarstwu domowemu. Prowadząc gospodarstwo rolne rodzinne stanowiącego własność konkretn...
Gospodarstwo rolne wpływa na przyrodę
Ze względu na dużą powierzchnię upraw gospodarstwo rolne to istotny element krajobrazu. Na gospodarstwo rolne składają się gleby, woda, grunty rolne, uż...
Definicja nabycia gospodarstwa rolnego
Szerszej analizy wymaga pojęcie nabywam gospodarstwo rolne na gruncie art. 554 k.c. Definicja pojęcia nabycie gospodarstwa rolnego wpływa na zastosowanie ins...
Gospodarstwo rolne chce zielonego wzrostu
W reakcji na propozycję zielonego ograniczenia przez gospodarstwo rolne rekomendowaną przez Komisję Europejską, komitety zrzeszające gospodarstwa rolne naw...
Jak gospodarstwo rolne wpływa na środowisko?
Gospodarstwa rolne zajmują około sześćdziesięciu procent powierzchni Polski, dlatego pojedyncze gospodarstwo rolne w znaczący sposób wpływa na nasze śr...
Otrzymałeś w spadku gospodarstwo rolne?
Jeśli otrzymałeś w spadku gospodarstwo rolne jest one wolne od podatku od spadków i darowizn, jednak niektóre urządzenia i budynki, które posiada gospoda...
Konkurs bezpieczne gospodarstwo rolne
Nowy konkurs dla rolników prowadzących gospodarstwo pod hasłem: Bezpieczne gospodarstwo rolne, w konkursie mogą wziąć udział również osoby interesując...
Więcej osób kupiło gospodarstwo z ANR
Rośnie zapotrzebowanie na gospodarstwo z zasobów ANR, kupujący gospodarstwo nabyli łącznie grunty o powierzchni ponad 125 tysięcy hektarów gruntów, to ...
Duże gospodarstwo kupisz wkrótce tylko z drugiej ręki
Chcesz kupić duże gospodarstwo, śpiesz się. Ministerstwo rolnictwa deklaruje, że nie chce sprzedawać dużych gospodarstw, a pozostałą ziemię zaoferuje ...
W świętokrzyskim gospodarstwo ekologiczne prowadzi 1300 rolników
Coraz więcej rolników prowadzi gospodarstwo ekologiczne w świętokrzyskim. Gospodarstwo ekologiczne wytwarza zdrową żywność na rynek krajowy i zagraniczn...
Gospodarstwo otrzyma pomoc dla młodego rolnika
W ramach programu „Ułatwienie startu młodym rolnikom” dotację otrzymają młodzi rolnicy prowadzący gospodarstwo. Ministerstwo zapowiada zmianę przepis...
Więcej chętnych na gospodarstwo w lubuskim
Rośnie ilość osób, które chcą kupić gospodarstwo w województwie lubuskim, jak donosi Oddział Terenowy ANR w Gorzowie Wielkopolskim od początku roku pr...
Większe gospodarstwo to lepsza struktura
Spis rolny, który objął badaniem statystyczne gospodarstwo wykazał, że zmniejszyła się ilość gospodarstw w Polsce, a statystyczne gospodarstwo ma lepsz...
Konkurs na najlepsze gospodarstwo
Pomoc z Unii Europejskiej pomogła uruchomić gospodarstwo agroturystyczne – mówi Maria Saran prowadząca gospodarstwo Jędrzejówka. Uruchomiliśmy gospodar...
Gospodarstwo ekologiczne coraz popularniejsze w Polsce
Gospodarstwo o profilu ekologicznym prowadziło na koniec 2010 roku 21’000 gospodarstw rolnych, rolników prowadzących gospodarstwo ekologiczne jest o 20 pro...
Gospodarstwo rolne w liczbach według GUS
Gospodarstwo rolne przekraczające 1000 hektarów (liczba 580), gospodarstwo od 500 – 1000 hektarów (liczba 1050 ). Od lat dziewięćdziesiątych gospodarstw...
Gospodarstwo rolne jak przedsiębiorstwo
Dobrze zorganizowane gospodarstwo rolne powinno działać tak jak sprawne przedsiębiorstwo, gospodarstwo powinno zmierzać do wypracowania nadwyżki ekonomiczn...
Polskie gospodarstwo rolne zdobyło Baltic Farmers Award
Gospodarstwo rolne z Dolnego Śląska może być dumne, gospodarstwo prowadzone przez Pana Mariana Raka z Kątów Wrocławskich zwyciężyło konkurs „Baltic ...
Kto chce mieć gospodarstwo w Rumunii?
Coraz więcej cudzoziemców kupuje gospodarstwo rolne w Rumunii. Swoje gospodarstwo mają Włosi, którzy kupili 24 procent zakupów cudzoziemców, własne gosp...
Powiększ gospodarstwo rolne kupując ziemię z ANR
Co piąty rolnik chce powiększyć gospodarstwo kupując ziemię z ANR. Większość rolników chce powiększyć gospodarstwo finansując zakup kredytem prefere...
Jesteś na:   Wiadomości