zielony newsletter

oferty ziemi rolnej
i wiadomości o rynku
ziemi na maila

Zwrot kosztów za modernizację gospodarstwa
Gospodarstwo rolne może otrzymać pomoc w postaci refundacji nawet do 75% kosztów modernizacji gospodarstwa. Jedno gospodarstwo rolne może otrzymać pomoc do...
Zmodernizuj swoje gospodarstwo rolne
Modernizacja gospodarstw rolnych to program mający na celu zwiększenie efektywności gospodarstwa rolnego poprzez wprowadzenie nowych technologii produkcji, z...
Rodzinne gospodarstwo rolne
Wieloletnia tradycja rodzinnego gospodarstwa rolnego dorównuje gospodarstwu domowemu. Prowadząc gospodarstwo rolne rodzinne stanowiącego własność konkretn...
Gospodarstwo rolne wpływa na przyrodę
Ze względu na dużą powierzchnię upraw gospodarstwo rolne to istotny element krajobrazu. Na gospodarstwo rolne składają się gleby, woda, grunty rolne, uż...
Definicja nabycia gospodarstwa rolnego
Szerszej analizy wymaga pojęcie nabywam gospodarstwo rolne na gruncie art. 554 k.c. Definicja pojęcia nabycie gospodarstwa rolnego wpływa na zastosowanie ins...
Gospodarstwo rolne chce zielonego wzrostu
W reakcji na propozycję zielonego ograniczenia przez gospodarstwo rolne rekomendowaną przez Komisję Europejską, komitety zrzeszające gospodarstwa rolne naw...
Jak gospodarstwo rolne wpływa na środowisko?
Gospodarstwa rolne zajmują około sześćdziesięciu procent powierzchni Polski, dlatego pojedyncze gospodarstwo rolne w znaczący sposób wpływa na nasze śr...
Otrzymałeś w spadku gospodarstwo rolne?
Jeśli otrzymałeś w spadku gospodarstwo rolne jest one wolne od podatku od spadków i darowizn, jednak niektóre urządzenia i budynki, które posiada gospoda...
Konkurs bezpieczne gospodarstwo rolne
Nowy konkurs dla rolników prowadzących gospodarstwo pod hasłem: Bezpieczne gospodarstwo rolne, w konkursie mogą wziąć udział również osoby interesując...
Więcej osób kupiło gospodarstwo z ANR
Rośnie zapotrzebowanie na gospodarstwo z zasobów ANR, kupujący gospodarstwo nabyli łącznie grunty o powierzchni ponad 125 tysięcy hektarów gruntów, to ...
Duże gospodarstwo kupisz wkrótce tylko z drugiej ręki
Chcesz kupić duże gospodarstwo, śpiesz się. Ministerstwo rolnictwa deklaruje, że nie chce sprzedawać dużych gospodarstw, a pozostałą ziemię zaoferuje ...Jesteś na:   Start